English French German Italian Russian Slovenian Spanish

U našoj blizini nalazi se i Završje koje je smješteno na 240 metara visokom brijegu od lapora i pješčenjaka, između Grožnjana i Oprtlja, na južnom kraju Krasa. To je oduvijek bio grad poljoprivrednika koji su radili na poljima i uzgajali masline i voće, uz pojedine obrađivače kože. Grad je okružen dvostrukim zidovima, djelomično još uvijek vidljivima, koja su imala dvojna vrata; ostaci jednih još se uvijek mogu vidjeti. 

Iznad ovih vrata postoje drevni plitki reljefi i grb obitelji Contarini, koja je vladala gradom tri stoljeća. Tlakovana cesta vodi do uzvisine s drevnom crkvom Blažene Djevice Marije od Krunice s crkvenim tornjem. Crkva ima okrugli apsidom i portal s prelomljenim lukom s natpisom godine 1879, kada je bio zadnji put obnovljen. Izgrađena je u 16. stoljeću, a obnovljena 1634., kada su od četiri izvorna oltara ostala samo dva.

 • IMG_0391.jpg
 • IMG_0393.jpg
 • IMG_0394.jpg
 • IMG_0395.jpg
 • IMG_0396.jpg
 • IMG_0397.jpg
 • IMG_0398.jpg
 • IMG_0400.jpg
 • IMG_0403.jpg
 • IMG_0404.jpg
 • IMG_0405.jpg
 • IMG_0406.jpg
 • IMG_0407.jpg
 • IMG_0408.jpg
 • IMG_0409.jpg
 • IMG_0410.jpg
 • IMG_0411.jpg
 • IMG_0412.jpg
 • IMG_0413.jpg
 • IMG_0414.jpg